Esittely

Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta

on yhdistys, jonka jäseneksi voi liittyä jokainen kansalaisopiston kursseilla opiskeleva. Yhdistyksen tavoitteena on innostaa kaikkia kansalaisopistolaisia opinnoissaan ja harrastustoiminnassaan sekä järjestää yhteistä toimintaa ja luoda yhteishenkeä.

Opistolaiskunta toimii linkkinä opiskelijoiden, henkilökunnan ja kaupungin päättäjien välillä ja välittää tietoa opiskelijoiden toiveista ja tarpeista. Yhdistyksen kautta voi vaikuttaa kansalaisopiston toimintaan ja kurssivalikoimaan!

LAPUAN KANSALAISOPISTON OPISTOLAISKUNTA tarjoaa alle 16-vuotiaiden opiskelijoiden vanhemmille mahdollisuuden anoa avustusta lapsensa kurssimaksua varten lukuvuodeksi 2015-16, jos perheen maksukyky on jostain syystä alentunut, mutta taide/kulttuuri/liikuntaharrastuksen halutaan jatkuvan. Lisätietoa hakemisesta saa opiston toimistosta.

Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta ry on Kansalaisopistojen liiton jäsen. Voimme lähettää edustajan liiton yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja kokouksiin verkostoitumaan ja vaikuttamaan.

Järjestämme opiston opiskelijoille kulttuuri- ja virkistystoimintaa, esimerkiksi retkiä kiinnostaviin kohteisiin, ja jäsenille osallistuminen on usein edullisempaa kuin muille.

Keräämme varoja toimintaan ja stipendeihin järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja kahvituksia. Tule mukaan iloiseen ja puuhakkaaseen joukkoomme!

Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta